Oferta dla biznesu

USŁUGI LEGALIZACJI POBYTU ORAZ PRACY CUDZOZIEMCÓW

Konsultacja legalności pobytu oraz wskazanie możliwości zatrudnienia danego kandydata
 • Zapoznanie się z sytuacją prawną kandydata przede wszystkim z dokumentem podróży/zezwoleniem na pobyt.
 • Wywiad z kandydatem lub pracodawcą nt. celu pobytu lub/oraz warunków zatrudnienia.
 • Ocena sytuacji oraz wskazanie możliwości w aktualnych warunkach prawnych.
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi / zgłoszenie powierzenia wykonywania pracy
 •  Złożenie kompletnego wniosku.
 • Uzyskanie odpowiedniego dokumentu.
 • Terminowe zgłoszenie podjęcia pracy przez cudzoziemca.
Zezwolenie na pracę cudzoziemca typ A/B/C/D/E
 • Przygotowanie kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.
 • Złożenie wniosku do odpowiednio Wojewody.
 • Nadzór nad procesem od momentu złożenia zamówienia do uzyskania dokumentu.
Prowadzenie procesu wizowego (wizy krajowe, Schengen, Poland Business Harbour)
 • Przygotowanie dokumentacji wspierającej aplikację wizową.
 • Zakup odpowiedniego ubezpieczenia.
 • Wypełnienie formularzy na stronie konsulatu/centrum wizowego.
 • Przygotowanie kandydata do rozmowy z konsulem.
 • Kontakt z konsulatem.
 • Przygotowanie procedury odwoławczej od negatywnej decyzji / ponowne złożenie wniosku.
Prowadzenie procesu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy / Blue Card UE/ rezydenta długoterminowego UE/ stały na terytorium RP - na mocy pełnomocnictwa
 • Ocena sytuacji prawnej cudzoziemca wraz z doradztwem w zakresie wyboru celu pobytu.
 • Wypełnienie i przygotowanie kompletnego wniosku zgodnie z celem pobytu oraz wymaganiami danego Wojewody.
 • Kontakt z pracodawcą (jeśli zachodzi potrzeba).
 • Rezerwacja wizyty w systemie internetowym (jeśli jest taka możliwość).
 • Złożenie wniosku u odpowiedniego Wojewody.
 • Nadzór nad korespondencją urzędową oraz terminowym uzupełnianiem dokumentów.
 • Wsparcie podczas wizyt w urzędzie.
 • Bieżące doradztwo od momentu złożenia zamówienia do uzyskania zezwolenia na pobyt.
Przygotowanie formalności związanych ze zmianą pracodawcy
 • Ocena sytuacji prawnej cudzoziemca wraz z doradztwem w zakresie poprawnego przeprowadzenia procesu zmiany pracodawcy w zależności od posiadanej podstawy pobytu na terytorium RP.
 • Przygotowanie dokumentacji m. in. pisma przewodniego, wypowiedzenia.
 • Kontakt z pracodawcą w celu przygotowania kompletnego załącznika.
 • Przygotowanie wniosku o zmianę decyzji na pobyt czasowy i pracę (jeśli zachodzi taka potrzeba)
 • Nadzór nad terminowym złożeniem dokumentów.
 • Nadzór nad korespondencją urzędową oraz terminowym uzupełnianiem dokumentów.
Inne
 • Usługi doradcze, audyt dokumentacji personalnej cudzoziemców, szkolenia oraz inne.
 • Delegowanie cudzoziemców za granicę
Dodatkowo
 • Dokonywanie opłat skarbowych za wydanie poszczególnych dokumentów oraz pełnomocnictwa.
 • Wykonywanie tłumaczeń oraz kopii notarialnych wymaganych dokumentów.

USŁUGA ABONAMENTOWA

Kompleksowe zarządzanie procesem zatrudnienia cudzoziemców od momentu rekrutacji, poprzez podjęcie zatrudnienia, do rozwiązania umowy. Proces odbywa się na mocy udzielonego pełnomocnictwa.
Model współpracy ustalany jest indywidualnie w zależności od zróżnicowania stanowisk, które są powierzane obcokrajowcom, krajów pochodzenia pracowników oraz struktury organizacyjnej pracodawcy.

Abonament zawiera:

N

Audyt dokumentacji personalnej zatrudnionych cudzoziemców wraz z przygotowaniem bazy danych.

N

Konsultację legalności pobytu oraz możliwości zatrudnienia kandydata.

N

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zatrudnienia cudzoziemca w tym: uzyskanie odpowiednich zezwoleń na pracę, formalności związanych ze zmianą pracodawcy, przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie zezwoleń na pobyt.

N

Bieżący nadzór poprawnością i terminowością prowadzonych procesów legalizacyjnych oraz doradztwo od momentu zatrudnienia cudzoziemca do czasu rozwiązania umowy.

N

Reprezentacja przed organami administracji publicznej.

N

Kontakt z pracownikami.

Opinie naszych klientów

Monika Mocha
Monika Mocha
2023-08-17
Zawodowo współpracuję z firmą RELOC - zdecydowanie polecam współpracę, zawsze otwarci na nowe sytuacje i problemy, znakomita komunikacja, szybka reakcja, problemy wytłumaczone od podstaw, wiedza i kompetencja! Pani Kasia - niezastąpiona! W imieniu wszystkich klientów, którym pomogliście - bardzo dziękuję 🙂
Pol Aze
Pol Aze
2023-08-09
Jestem bardzo zadowolony. Bardzo dziękuje ze pomagaliście i uratowaliście mnie z trudnej sytuacji w Urzędzie Małopolskim w Krakowie. Wszystko się udało. Zdecydowanie polecam ponieważ jesteście najlepsza firma w całej Polsce. 🙂
Pradeep P
Pradeep P
2023-07-31
It's really good and wonderful
Саша Іванов
Саша Іванов
2023-07-08
Рекомендую. Дуже хороший спеціаліст 😊😊😊😊😊😊😊😊😊 polecam Bardzo dobry specjalista
Reneé Pérez-Pérez
Reneé Pérez-Pérez
2023-05-29
EN - After waiting a little over a year for the temporary residence card (doing the process myself), I contacted this company and they have been very helpful, especially the lawyer Katarzyna Wierzbicka-Kapias. I got my residence in a couple of months. Excellent service, professional and constant and clear communication is maintained between the lawyer and the client. In addition, the fact that the service is provided in English has been very helpful to me. It is a 100% recommended service!!!! ES - Después de esperar poco más de un año por la tarjeta de residencia temporal (haciendo el tramite por mi misma), contacte con esta compañía y ha sido de mucha ayuda, en especial la abogada Katarzyna Wierzbicka-Kapias. Obtuve mi residencia en un par de meses. Excelente servicio, profesional y se mantiene una comunicación constante y clara entre el abogado y el cliente. Además el hecho de que se preste servicio en ingles ha sido de mucha ayuda para mí. Es un servicio 100 % recomendable!!!!
Vugar Abdullayev
Vugar Abdullayev
2023-05-05
Professional service) Better than expected. Kasia was very responsive and was valuing the customer. Thank you Kasia)
Madina Kaidarova
Madina Kaidarova
2023-05-04
Fast and qualified service. It's a pleasure to work with this company. Firstly, there are working competent specialists which can answer all the questions and help to solve. All in understandably easy way and workers are speaking several languages which is making easy the process. Absolutely will contact with this company in future with legal-state documentation issues.
Fortune Asah
Fortune Asah
2023-05-04
Definitely recommend RELOC!!!! Reliable service, detail explanation stage after stage and moreover they got customize offers - personal service assistant to suit your demands 🙂

Kontakt

Armii Krajowej 9a
41-506 Chorzów

Polityka prywatności

Napisz do nas

Copyright © 2022 Reloc Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt i wykonanie: WEBMETAMORFOZA