Oferta dla cudzoziemców

REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW

Pozyskiwanie cudzoziemców do pracy z Ukrainy, Gruzji oraz krajów Azjatyckich (m. in. Indie, Nepal, Bangladesz, Azerbejdżan, Turcja, Uzbekistan) zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi klienta.

Usługa rekrutacji zawiera:

N

Zapoznanie się z wymaganiami kwalifikacyjnymi klienta.

N

Przygotowanie oferty pracy w języku angielskim/rosyjskim wraz z poglądowymi zdjęciami/filmami.

N

Przedstawienie profili kandydatów, weryfikacja przez klienta.

N

Przeprowadzenie procesu wizowego.

N

Zorganizowanie podróży z kraju pochodzenia pod wyznaczony adres w Polsce.

Jesteśmy wpisani do KRAZ pod numerem 28883.

Zdalne zatrudnianie cudzoziemców zajdujących się poza UE

Zyskująca na popularności praca zdalna oraz szybki rozwój nowych technologii mogą przynieść wiele rozwiązań sektora pracodawców z sektora usług. Decentralizacja zatrudnienia daje ogromne możliwości rekrutacyjne. Ograniczenie wolumenu zatrudnienia stacjonarnego przekłada się na realne zmniejszenie ponoszonych kosztów stałych związanych z utrzymaniem biura, jak i zmniejszeniem absencji pracowników.

Usługa zawiera:

N

Ocenę możliwości technicznych oraz organizacyjnych danej organizacji.

N

Doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich kandydatów.

N

Badanie warunków administracyjno-prawnych pomiędzy Polską, a krajem w którym praca będzie wykonywana.

N

Aktywne wsparcie organizacji podczas procesu tworzenia zaplecza techniczno-organizacyjnego.

N

Asystowanie przy onboardingu pracowników zdalnych.

USŁUGI KLIENT INDYWIDUALNY

Konsultacja legalności pobytu / statusu sprawy pobytowej
 • Zapoznanie się z sytuacją prawną m. in. dokumentem podróży / zezwoleniem na pobyt / zezwoleniem na pracę/ korespondencją z urzędu / inne.
 • Konsultacja celu pobytu w Polsce.
 • Konsultacja z pracodawcą nt. warunków zatrudnienia (jeśli konieczne).
 • Ocena sytuacji oraz wskazanie możliwości pobytowych w aktualnych warunkach prawnych.
Prowadzenie procesu wizowego (wizy krajowe typ D, Schengen, Poland Business Harbour)
 • Przygotowanie dokumentacji wspierającej aplikację wizową.
 • Zakup odpowiedniego ubezpieczenia.
 • Wypełnienie formularzy na stronie konsulatu/centrum wizowego.
 • Przygotowanie kandydata do rozmowy z konsulem.
 • Kontakt z konsulatem.
 • Przygotowanie procedury odwoławczej od negatywnej decyzji / ponowne złożenie wniosku.
Prowadzenie procesu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy tzw. karta pobytu.

Wydawana na maksymalnie 3 lata w zależności od celu pobytu na terytorium RP np. praca / biznes / studia / pobyt z rodziną / inne.

 • Ocena sytuacji pobytowej wraz z wyborem zakresie wyboru celu pobytu.
 • Wypełnienie i przygotowanie kompletnego wniosku zgodnie z celem pobytu oraz wymaganiami danego Wojewody.
 • Kontakt z pracodawcą (jeśli zachodzi potrzeba).
 • Rezerwacja wizyty w systemie internetowym (jeśli jest taka możliwość).
 • Złożenie wniosku u odpowiedniego Wojewody.
 • Nadzór nad korespondencją urzędową oraz terminowym uzupełnianiem dokumentów.
 • Wsparcie podczas wizyt w urzędzie.
 • Bieżące doradztwo od momentu złożenia zamówienia do uzyskania zezwolenia na pobyt.
Prowadzenie procesu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji tzw. Blue Card UE

Wydawana na maksymalnie 3 lata dla osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz wykonujących pracę spełniającą określone warunki. Korzyści jakie niesie ze sobą posiadanie Blue Card UE to ułatwiony dostęp do rynku pracy, możliwość szybkiej relokacji członków rodziny oraz wykonywania pracy w innym państwie Unii Europejskiej.

 • Ocena sytuacji pobytowej oraz warunków zatrudnienia.
 • Wypełnienie i przygotowanie kompletnego wniosku zgodnie z wymaganiami danego Wojewody.
 • Kontakt z pracodawcą wraz z przygotowaniem załączników.
 • Rezerwacja wizyty w systemie internetowym (jeśli jest taka możliwość).
 • Złożenie wniosku u odpowiedniego Wojewody.
 • Nadzór nad korespondencją urzędową oraz terminowym uzupełnianiem dokumentów.
 • Wsparcie podczas wizyt w urzędzie.
 • Bieżące doradztwo od momentu złożenia zamówienia do uzyskania zezwolenia na pobyt.
Prowadzenie procesu uzyskania zezwolenia na pobyt stały oraz rezydenta długoterminowego UE - na mocy pełnomocnictwa

Zezwolenie pobytowe wydawane na czas nieokreślony możliwe do uzyskania m. in. dla osób posiadających polskie korzenie, członków rodzin obywateli RP oraz przebywających w Polsce nieprzerwanie od 5 lat.

 • Ocena sytuacji pobytowej.
 • Wypełnienie i przygotowanie kompletnego wniosku zgodnie z celem pobytu oraz wymaganiami danego Wojewody.
 • Kontakt z pracodawcą (jeśli zachodzi potrzeba).
 • Rezerwacja wizyty w systemie internetowym (jeśli jest taka możliwość).
 • Złożenie wniosku u odpowiedniego Wojewody.
 • Nadzór nad korespondencją urzędową oraz terminowym uzupełnianiem dokumentów.
 • Wsparcie podczas wizyt w urzędzie.
 • Bieżące doradztwo od momentu złożenia zamówienia do uzyskania zezwolenia na pobyt.
Przygotowanie formalności związanych ze zmianą pracodawcy
 • Ocena sytuacji prawnej cudzoziemca wraz z doradztwem w zakresie poprawnego przeprowadzenia procesu zmiany pracodawcy w zależności od posiadanej podstawy pobytu na terytorium RP.
 • Przygotowanie dokumentacji m. in. pisma przewodniego, wypowiedzenia.
 • Kontakt z nowym pracodawcą w celu przygotowania kompletnego załącznika.
 • Przygotowanie wniosku o zmianę decyzji na pobyt czasowy i pracę (jeśli zachodzi taka potrzeba)
 • Nadzór nad terminowym złożeniem dokumentów.
 • Nadzór nad korespondencją urzędową oraz terminowym uzupełnianiem dokumentów.
Przygotowanie wniosku o wydanie numeru PESEL / meldunku
 • Przygotowanie pism urzędowych oraz wniosków
Dodatkowo
 • Dokonywanie opłat skarbowych za wydanie poszczególnych dokumentów oraz pełnomocnictwa.
 • Wykonywanie tłumaczeń oraz kopii notarialnych wymaganych dokumentów.

W zakresie naszych usług znajduje się również kompleksowa obsługa firm oraz pracodawców m. in. z zakresu uzyskiwania zezwoleń na pracę, konsultacji imigracyjnych obsługi zatrudnionych cudzoziemców.

Monika Mocha
Monika Mocha
2023-08-17
Zawodowo współpracuję z firmą RELOC - zdecydowanie polecam współpracę, zawsze otwarci na nowe sytuacje i problemy, znakomita komunikacja, szybka reakcja, problemy wytłumaczone od podstaw, wiedza i kompetencja! Pani Kasia - niezastąpiona! W imieniu wszystkich klientów, którym pomogliście - bardzo dziękuję 🙂
Pol Aze
Pol Aze
2023-08-09
Jestem bardzo zadowolony. Bardzo dziękuje ze pomagaliście i uratowaliście mnie z trudnej sytuacji w Urzędzie Małopolskim w Krakowie. Wszystko się udało. Zdecydowanie polecam ponieważ jesteście najlepsza firma w całej Polsce. 🙂
Pradeep P
Pradeep P
2023-07-31
It's really good and wonderful
Саша Іванов
Саша Іванов
2023-07-08
Рекомендую. Дуже хороший спеціаліст 😊😊😊😊😊😊😊😊😊 polecam Bardzo dobry specjalista
Reneé Pérez-Pérez
Reneé Pérez-Pérez
2023-05-29
EN - After waiting a little over a year for the temporary residence card (doing the process myself), I contacted this company and they have been very helpful, especially the lawyer Katarzyna Wierzbicka-Kapias. I got my residence in a couple of months. Excellent service, professional and constant and clear communication is maintained between the lawyer and the client. In addition, the fact that the service is provided in English has been very helpful to me. It is a 100% recommended service!!!! ES - Después de esperar poco más de un año por la tarjeta de residencia temporal (haciendo el tramite por mi misma), contacte con esta compañía y ha sido de mucha ayuda, en especial la abogada Katarzyna Wierzbicka-Kapias. Obtuve mi residencia en un par de meses. Excelente servicio, profesional y se mantiene una comunicación constante y clara entre el abogado y el cliente. Además el hecho de que se preste servicio en ingles ha sido de mucha ayuda para mí. Es un servicio 100 % recomendable!!!!
Vugar Abdullayev
Vugar Abdullayev
2023-05-05
Professional service) Better than expected. Kasia was very responsive and was valuing the customer. Thank you Kasia)
Madina Kaidarova
Madina Kaidarova
2023-05-04
Fast and qualified service. It's a pleasure to work with this company. Firstly, there are working competent specialists which can answer all the questions and help to solve. All in understandably easy way and workers are speaking several languages which is making easy the process. Absolutely will contact with this company in future with legal-state documentation issues.
Fortune Asah
Fortune Asah
2023-05-04
Definitely recommend RELOC!!!! Reliable service, detail explanation stage after stage and moreover they got customize offers - personal service assistant to suit your demands 🙂